Output

I. Articles

 1. Dyjalog Kasjana Sakowicza z roku 1641 jako druk i rękopis. Siedemnastowieczne spory kalendarzowe i problem obiegu idei w kulturze staropolskiej’, Pamiętnik Literacki, 108:3 (2017), forthcoming.
 2. ‘Tradycja rękopiśmienna przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka. Analiza przekazów i edycja’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 60 (2016), pp. 155–213 [whole volume available here and here].
 3. ‘“Ultra prognosticare me sidera non permittunt”. O okolicznościach powstania przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka’, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 61:4 (2016), pp. 85–110.
 4. ‘Astrolog w poszukiwaniu mecenasa. Przypadek Jan Latosza i Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła “Sierotki”’, Zapiski Historyczne, 81:1 (2016), pp. 7–35 [whole issue available here].
 5. ‘Józef świadczy i pociesza. Przypadki recepcji Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza w Rzeczypospolitej Obojga Narodów’, in: J. Niedźwiedź (ed.), Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 (Terminus. Bibliotheca Classica, s. 2, nr 6), pp. 371–388 [for more information see here].
 6. ‘“Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu’, Folia Toruniensia, 15 (2015), pp. 7-24 [whole volume available here].
 7. ‘“Mnoho se Bohow narodiło”. Z badań nad księgozbiorem Jana Brożka w kontekście jego dwóch Apologii kalendarza rzymskiego powszechnego (1641)’, in: A. Borysowska (ed.), Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna, Szczecin: Książnica Pomorska, 2015 (Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego, 14), pp. 175-199 [whole volume available here].
 8. Przestroga Jana Latosza z 1595 roku. Prolegomena do edycji krytycznej na podstawie siedemnastowiecznego rękopisu z Biblioteki Narodowej w Warszawie’, Terminus, 16:2 (2014), pp. 175–192. [see here]

II. Book Reviews and Essay Reviews

 1. ‘Pałace, drabiny i dzwony. O trzech nowych pracach na temat żydowskiej rachuby czasu’ (essay review on: Time, Astronomy, and Calendars in the Jewish Tradition, eds. S. Stern and C. Burnett, Leiden–Boston: Brill, 2014; C. P. E. Nothaft, Medieval Latin Christian Texts on the Jewish Calendar: A Study with Five Editions and Translations, Leien–Boston: Brill, 2014; E. Carlebach, Palaces of Time: Jewish Calendar and Culture in Early Modern Europe, Cambridge, MA–London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), Studia Judaica, 19 (2016), forthcoming.
 2. Review: H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013), Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 202–207 [whole volume available here].
 3. ‘A treasure trove of chronological learning’ (essay review on Henricus Glareanus’s (1488-1563) Chronologia of the Ancient World: A Facsimile Edition of a Heavily Annotated Copy Held in Princeton University Library, introduction and transcription by A. T. Grafton and U. B. Leu. Leiden–Boston: Brill, 2013), History and Theory, 53:4 (2014), pp. 616–624. [see here]
 4. Review: T. Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013), Rocznik Biblioteki Narodowej, 45 (2014), pp. 266-274. [see here]
 5. Review: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t. I: Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI–XVIII, oprac. i red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, K. Stompór-Lesiecka, A. Baran (Kraków: Zamek Królewski na Wawelu–Collegium Columbinum, 2013), Roczniki Biblioteczne, 58 (2014), pp. 127–136. [see here]

III. Essays for General Public

 1. ‘Rzeka i koło czasu / River and circle of time’, Wirtualne Muzea Małopolski / Virtual Museums of Lesser Poland, 22 March 2016, URL: <http://muzea.malopolska.pl/pl/interpretacje/-/a/rzeka-i-kolo-czasu> (PL) & <http://muzea.malopolska.pl/en/interpretacje/-/a/rzeka-i-kolo-czasu> (EN); PDFs in Polish and English.
 2. ‘Narodziny Bożego Narodzenia’, Małopolska To Go, 23 December 2015, URL: <http://malopolskatogo.pl/artykuly/510/narodziny-bozego-narodzenia>.
 3. ‘Świat zaczął się we wrześniu’, Małopolska To Go, 7 May 2015, URL: <http://malopolskatogo.pl/artykuly/371/swiat-zaczal-sie-we-wrzesniu>.
 4. ‘350 metrów i dwa chrześcijańskie kalendarze’, Małopolska To Go, 7 May 2015, URL: <http://malopolskatogo.pl/artykuly/373/350-metrow-i-dwa-chrzescijanskie-kalendarze>.
 5. ‘E-learning Anno Domini 1658’, POLONA/BLOG: Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej, September 2014, URL: <http://blog.polona.pl/2014/09/e-learning-1658>.
 6. ‘W teatrze kosmicznej i ludzkiej historii’, POLONA/BLOG: Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej, October 2013, URL: <http://blog.polona.pl/2013/10/w-teatrze-kosmicznej-i-ludzkiej-historii>.

IV. Conference and Seminar Papers

A. International

 1. ‘From Biblical Flood to Swedish Deluge: Astrology, chronology and political propaganda in prognostications by Joannes Latosinus’, 7th European Society for the History of Science Congress, Prague, Czech Republic, September 2016.
 2. ‘An Understudied Cistercian Computistical Source from Silesia: Conrad of Heinrichau’s Computus novus ecclesiasticus’, 6th International Conference on the Science of Computus, National University of Ireland, Galway, Ireland, July 2016.
 3. ‘Chronological Research and Instruction in Seventeenth-Century Danzig: Peter Crüger, Lorentz Eichstadt, and Heinrich Nicolai’, Scientiae 2016 conference, St Anne’s College, Oxford, July 2016.
 4. ‘Bartholomaeus Scultetus’s Unpublished Manuscript of Ephemerides Bibliorum (1583) and the Problem of Chronology of the Old Testament’, “Early Modern Chronologies I” session at the 61st Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Humboldt University, Berlin, Germany, March 2015.
 5. ‘Late seventeenth-century Cracow manuscripts of computus (Cracow, Jagiellonian Library MS 3377 and Warsaw, National Library MS 9102 II)’, 5th International Conference on the Science of Computus, National University of Ireland, Galway, Ireland, July 2014;
 6. ‘Bartholomaeus Scultetus and chronology: An inquiry into the scholarly workshop of an Upper Lusatian astronomer’; “Time and Early Modern Thought” Northern Roses Seminar 2014, University of York, UK, May 2014;
 7. ‘Comets, Letters and Confessions: The Culture of Interconfessional Scholarly Dispute in Stanisław Lubieniecki’s Theatrum cometicum’, International RefoRC Colloquium “Reformed Majorities and Minorities: Confessional Boundaries and Contested Identities”, Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw, Poland, September 2014;
 8. ‘In the theatre of chronology: Stanislaw Lubieniecki’s Theatrum cometicum, correspondence networks, and the intertwining of astronomy, history and art’, “Scientiae 2014: Disciplines of Knowing in the Early Modern World” conference, University of Vienna, Austria, April 2014

B. Domestic

 1. ‘Gdański astronom Piotr Crüger (1580–1639) i jego sieć naukowych korespondentów’, Seminar in the History of Exact and Natural Sciences, Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, November 2016.
 2. ‘Od lokalnej historii kościelnej do preadamitów. Johann Micraelius i jego dociekania chronologiczne’, “Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543–1945)”, Pomeranian Library in Szczecin, January 2016.
 3. ‘O kategorii materialnej intertekstualności i płynących z niej pożytkach i ograniczeniach dla kulturowej historii nowożytnej literatury i nauki’, “W niewoli metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse”, Faculty of Letters, Nicolaus Copernicus University, Toruń, October 2015.
 4. ‘Listy, książki i poroża. O dwóch listach Konrada Gesnera do Jana Bonera i warsztacie naukowym renesansowego przyrodnika’, CVI Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Faculty of Letters, Nicolaus Copernicus University, Toruń, September 2015.
 5. ‘“Vide marginalia mea”. Funkcje notatek w warsztacie naukowym gdańskiego astronoma Piotra Krügera (1580–1639)’, “Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia”, Faculty of History, University of Warsaw, June 2015.
 6. ‘Socyniańscy uczeni w ramach res publica litteraria. Działalność Stanisława Lubienieckiego i jego korespondencja naukowa’, work-in-progress seminar of a research project ‘The Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Dialogue with Europe: Hermeneutics of Values’, Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw, June 2014;
 7. ‘“Kalendarz z kluby swej wypadł”. Staropolskie piśmiennictwo polemiczne wobec problemu reformy kalendarza’, Warsaw Old Polish Thursdays Seminar, Faculty of ‘Artes Liberales’, University of Warsaw, March 2014;
 8. ‘Kalendarz i książki. Księgozbiór prywatny Jana Brożka w kontekście jego dwóch Apologii kalendarza rzymskiego powszechnego (1641)’, “Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna” conference, Stanisław Staszic Pomeranian Library, Szczecin, Poland, November 2013.

V. Lectures and Workshops for the General Audience

 1. ‘“Więcej gwiazdy nie pozwoliły mi zobaczyć”: O karierze przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka’, “Mikołaj Kopernik na Ziemi Lubawskiej”, Fundacja Nicolaus Copernicus, Lubawa, April 2016.
 2. ‘Między historią, teologią i astronomią. Stanisław Lubieniecki i jego Theatrum cometicum’, workshop for high school students within the Lusławice Winter School organized by the National Fund for Children, Lusławice, February 2016.

VI. Media Highlights

‘Komputystyka, czyli jak się oblicza datę Wielkiej Nocy’. A conversation with Łukasz Kozak and Łukasz Modelski in Kryzys wieku średniego. Polish Radio 2, 16 April 2017, URL: <http://www.polskieradio.pl/8/4822/Artykul/1749296,Komputystyka-czyli-jak-sie-oblicza-date-Wielkiej-Nocy>.

‘Kalendarz jako narzędzie polityki’. A conversation with Katarzyna Kobylecka in Skarbiec nauki polskiej. Polish Radio 2, 24 January 2014, URL: <http://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/1034831,Kalendarz-jako-narzedzie-polityki>.

Advertisements

One thought on “Output

 1. Pingback: Serendipity in provenance research: A postscript | Chronologia Universalis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s